Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Jak bardzo szczegółowe informacje powinny się znaleźć na paragonie fiskalnym? Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystosował takie pytanie do Ministra Finansów w związku z § 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących. Według prezesa Macieja Hamankiewicza zmieniony zapis w warstwie znaczeniowej wcale nie różni się od zapisu poprzedniego.

 

Na paragonie powinna się znaleźć nazwa usługi, czyli „oznaczenie, które jednoznacznie indywidualizuje przedmiot czy usługę". Trzeba pamiętać, że lekarz ma obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji medycznej, paragon zatem nie jest jedynym dokumentem potwierdzającym świadczoną przez lekarza pacjentowi usługę. Najważniejszą funkcją kasy jest ewidencjonowanie obrotu dla celów podatku VAT. Informacja na paragonie powinna być zdaniem Hamakiewicza na tyle czytelna, aby usłudze dało się w łatwy sposób przypisać zwolnienie z podatku VAT.

Kolejną istotną kwestią jest obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej przez lekarza, który chroniąc prywatność pacjenta nie powinien zamieszczać bardzo szczegółowych informacji o świadczonej usłudze. Zatem wystarczające powinno być umieszczenie na paragonie nazwy – (w przypadku usługi stomatologicznej np. „usługa stomatologiczna" lub „usługa medyczna”) z oznaczeniem, czy jest to usługa zwolniona od VAT jako służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, czy też jest to usługa objęta podatkiem VAT.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA