Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Nie do końca 2012 roku, ale o trzy lata dłużej mają ZOZ-y na dostosowanie się do nowych przepisów w sprawie wymagań sanitarnych, które zostały określone w  2006 roku w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.Gazeta Prawna informuje, że Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na przesunięcie daty, do której wszystkie zakłady opieki zdrowotnej muszą spełniać wymogi techniczne i sanitarne określone przez ministra w rozporządzeniu z 2006 roku. Rozporządzenie przewidywało, że musi to nastapić do 31 grudnia 2012 r. NZOZ-y, które by tego by nie uczyniły nie mogłyby udzielać świadczeń zdrowotnych.

{mosmodule module=google}

W trakcie konsultacji nad nowelizacją rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia zgodziło się nie tylko na złagodzenie części wymogów, ale również na wydłużenie okresu dostosowawczego o trzy lata. To oznacza, że właściciele szpitali, przychodni i gabinetów, działających w ramach NZOZ-ów mają na to czas do końca 2015 roku. Związek Powiatów Polskich, który negocjował przesunięcie terminu wdrożenia wymogów, proponował wcześniej, aby świadczeniodawcy mieli na to czas do końca 2022 roku. Na to jednak nie zgodził się resort zdrowia - informuje gazeta.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA