Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Od środy 19 sierpnia 2009 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1007). Ustawa nakazuje utworzenie centrów urazowych oraz wyspecjalizowanych ośrodków. Dzięki tym zmainą poszkodowani mają otrzymać szybszą i skuteczniejszą pomoc.

 

- W nowelizacji ustawy wprowadzono definicję centrów urazowych, ich zadania oraz zasady tworzenia. Określono jednolite wymagania organizacyjne, jakie powinny spełniać centra urazowe oraz sprecyzowano zadania lekarzy specjalistów udzielających świadczeń zdrowotnych w centrum urazowym (zespołu urazowego) - czytamy na witrynie www.abc.com.pl, zajmującej się polskimi przepisami prawnymi.

 

Przyjęto nowe zasady podziału środków na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego. Uwzględniono nowe kryteria obliczenia wysokości środków na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego tj.:

1) liczbę zespołów ratownictwa medycznego ustaloną w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

2) proporcję średniego kosztu zespołu podstawowego do średniego kosztu zespołu specjalistycznego równą 0,75,

3) liczbę sezonowych zespołów ratownictwa medycznego.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. przewidziano okres przejściowy, umożliwiający dostosowanie się szpitali do wymogów organizacyjnych, określonych dla centrów urazowych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia - www.mz.gov.pl

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA