Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Od 5 czerwca 2009 r. obowiązują nowe przepisy odnośnie praw pacjentów. Wprowadza je ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Wraz z tą ustawą w zycie weszły trzy inne ustawy: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia i o konsultantach w ochronie zdrowia.

Pierwsza z nich porządkuje prawa i obowiązki pacjenta oraz powołuje do zycia nowe stanowisko - Rzecznika Praw Pacjenta. Druga okerśla zasady i tryb dobrowolnej akredytacji podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. NZOZ, lub gabinet lekarki może poprosić ministerstwo zdrowia o potwierdzenie w formie certyfikatu, że spełnia standardy udzielanych świadczeń zdrowotnych. Z kolei trzecia ustawa określa zasady powoływania i odwoływania konsultantów krajowych, wojewódzkich oraz wojskowej służby zdrowia, zadania konsultantów, a także sposób ich finansowaniaTu znajdziesz pełne wersje ustaw:

 

 

 

 

 

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA