Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Pojawił się nowy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – a zatem m. in. lekarzy dentystów. Projekt rozporządzenia choć nowy, nie wprowadza wielu nowych wymagań. Nowością jest zrównanie wymagań sanitarnych dla praktyki lekarskiej i podmiotu leczniczego (dawniej ZOZ).

Projekt zawiera:

  • wymagania ogólnoprzestrzenne - dopuszcza się lokalizowanie w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitej izolacji;
  • wymagania dla niektórych pomieszczeń i urządzeń - powinny być wydzielone oddzielne pomieszczenia lub miejsca do składowania bielizny czystej, brudnej, odpadów; meble w pomieszczeniach (z wyjątkiem pomieszczeń administracyjnych i socjalnych) powinno dać się myć i dezynfekować;
  • Wymagania dotyczące instalacji – należy zamontować umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. Gdy używany jest sprzęt wielokrotnego użytku, dodatkowo konieczny jest zlew z baterią.