Zasadniczo trzy rodzaje podmiotów uprawnione są do przeprowadzenia kontroli podmiotu leczniczego na gruncie ustawy o działalności leczniczej (w zakresie zgodności z prawem działalności podmiotu leczniczego lub pod względem medycznym. Są to: Minister Zdrowia; podmiot upoważniony do przeprowadzenia kontroli przez Ministra Zdrowia i podmiot, który założył daną przychodnie (właściciel), tzw. podmiot tworzący.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Co jakiś czas słyszymy o wyrokach sądowych zapadających w sprawach stomatologicznych. Czytając te informacje warto zwrócić uwagę na szczegóły, gdyż płyną z nich ważne informacje dla nas. Pozwy wnoszone przez pacjentów do sądów bardzo się od siebie różną. Część z nich dotyczy nieprawidłowości w prowadzonym leczeniu, pozostawienia narzędzia w kanale czy też przeprowadzenia zabiegu bez poinformowania o ryzykach. Każda sprawa jest indywidualna, jednak wszystkie je łączy to, że w sprawie pojawi się lekarz biegły sądowy, który wyda opinię.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Przygotowaliśmy kolejne dwa formularze zgód na leczenie pacjentów. Tym razem jest to formularz na badanie z wykorzystaniem promieni rtg, oraz na leczenie pacjenta małoletniego. Stosowanie tych zgód nie jest konieczne w każdym przypadku. Zgodnie z prawem zgoda pacjenta potrzebna jest wtedy, gdy leczenie lub diagnostyka stwarza podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przeanalizować dwa podstawowe pojęcia, a mianowicie pojęcia pacjenta oraz konsumenta. Definicja pacjenta została wyrażona w ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: „pacjent  to osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.” Pojęcie konsumenta zdefiniowane zostało w ustawie z dnia 23 kwietnia 1965 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz.459, dalej: „Kodeks cywilny”): „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Uff - odetchnie wielu lekarzy. Mamy jeszcze rok na wprowadzenie programu do prowadzenia e-dokumentacji. Jednak warto już dziś wybrać program i go przetestować. Na łamach Nowego Gabinetu Stomatologicznego od kilku miesięcy szczegółowo opisujemy wszystkie zagadnienia związane z wyborem programu. W tym numerze prezentujemy wywiad z Grzegorzem Żyjewski, specjalistą ds. systemów informatycznych w firmie Hakon Software, który o programach do e-dokumentacji wie chyba wszystko.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

W gabinecie stomatologicznym może wystąpić konieczność podania leku poza jego wskazaniami, szczególnie podczas zabiegów medycyny estetycznej. Czy jest to bezpieczne i możliwe z prawnego punktu widzenia? Zastosowanie leku off-label oznacza jego wykorzystanie w sytuacjach nie wymienionych w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL). Może polegać ono na podaniu leku inną drogą niż przewidział producent, u innych pacjentów czy też przy wskazaniu nie ujętym w samej charakterystyce. Prawo ma problemy z tą kwestią, gdyż nie została ona jednoznacznie uregulowana.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Zmiany w ustawie o prawach pacjenta. 11 maja 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprowadzone zmiany nie wzbudziły istotnego zainteresowania w świecie medycznym (portalach medycznych, czy świecie lekarskim), jednak w sposób istotny wpływają one na funkcjonowanie placówki, wymuszając jednocześnie dostosowanie się do nowych wymogów.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Prezentujemy propozycję formularza zgody na przeprowadzenie eksperymentu medycznego leczniczego. Należałoby przypomnieć, że w eksperymencie leczniczym lekarz stosuje nowe lub jedynie częściowo sprawdzone metody diagnostyczne, lecznicze lub profilaktyczne. Celem takiego eksperymentu powinno być osiągnięcie bezpośredniej korzyści dla pacjenta. Konieczne jest, aby dotychczasowe metody nie były skuteczne lub też mogłyby mieć szkodliwy wpływ na  konkretnego pacjenta.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować