Kilku lekarzy zaalarmowało naszą redakcję, że Sanepid postanowił kontrolować w ich gabinetach poprawność oceny realizowania wymogów postępowania w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. O co chodzi – pytali zdumieni.

Dodatkowo, oprócz oceny wpływu substancji medycznych na życie gabinetu, Sanepid zażyczył sobie drugiegosprawozdania, a mianowicie oceny realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników narażonych na te czynniki.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Publikujemy kolejne trzy tablice sanitarne, tak jak obiecaliśmy w poprzednim numerze. Ich treść wiąże się z najnowszym rozporządzeniem ministerstwa zdrowia, które dotyczy zakłuć. Zupełnie nowym wymaganiem postawionym gabinetom lekarskim jest przygotowanie procedur postępowania w przypadku zakłucia. Należy dołączyć te procedury do teczki dokumentów gabinetowych.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Zagrożeniem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z ewentualnym naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest nieodpowiednie zabezpieczenie dokumentacji medycznej ich pacjentów, na skutek czego dane osobowe lub dane o ich stanie zdrowia byłyby bezprawnie ujawnione. Przetwarzanie danych - to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Komisja Europejska w opinii z 23 stycznia 2013 r., skierowanej do rządu polskiego, zakwestionowała stosowanie obniżonej stawki VAT na sprzęt medyczny do użytku ogólnego i zaleciła zmiany przepisów w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa). Co to oznacza dla lekarzy? Czy należy się spodziewać, że w najbliższym czasie wzrosną ceny na sprzęt? A jeśli tak, to o ile?

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować

Ponowne używanie wyrobów jednorazowych, a także wielokrotne użycie wyrobów wielorazowych, które przekracza zalecenia wytwórcy, nie jest niestety w naszym kraju wyjątkowe. W publicznej służbie zdrowia zazwyczaj wynika to z oszczędności i niedoszacowania procedur medycznych. W prywatnych gabinetach tego rodzaju praktyka bywa spowodowana nieświadomością konsekwencji, które mogą wystąpić w przypadku zakażenia lub innego powikłania. W Polsce obecnie mamy do czynienia z rosnącą lawinowo liczbą procesów wytaczanych lekarzom zatrudnionym w szpitalach, ale także prywatnym gabinetom lekarskim.

Aby przeczytać artykuł, proszę się zalogować