Koronawirus
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówKomisja Stomatologiczna apeluje, by dodać do obowiązków powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych zadanie koordynacji doraźnej pomocy stomatologicznej dla osób objętych kwarantanną. Osoby te zgłaszałyby potrzebę takiej pomocy bezpośrednio do Stacji.

Pomoc należy udzielić także dla tych, u których stwierdzono obecność wirusa koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Komisja apeluje również o utworzenie sieci doraźnej pomocy stomatologicznej w działającej już sieci szpitali zakaźnych, a także o odpowiednio doposażone placówki udzielające świadczenia gwarantowane w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej. Komisja apeluje także o to, by w tej sytuacji dentobusy wykorzystać do leczenia stomatologicznego w czasie pandemii. Byłby to szczególnie cenny element systemu poprzez mobilność - możliwość dojazdu w pobliże zamieszkania osób podlegających kwarantannie.