Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

W połowie lipca weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, czyli w państwowych ośrodkach zdrowia.

Wymagania w zakresie kwalifikacji pracowników podmiotów leczniczych dostosowano do przepisów ustawy o działalności leczniczej. Pisaliśmy o niej w poprzednich wydaniach Nowego Gabinetu Stomatologicznego. W załączniku do tego rozporządzenia określono kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy. Jeśli lekarz, technik dentystyczny, czy higienistka, nie posiadają wymaganych kwalifikacji, a byli zatrudnieni w ośrodku przed 20 lipca 2011 roku, mogą pozostać na swoim stanowisku pracy, ale nie dłużej niż przez 5 lat. W tym czasie muszą uzupełnić swoje wykształcenie.

Prawdopodobnie w przyszłości takie same wymagania co do wykształcenia będą obowiązywać również w pozostałych podmiotach leczniczych, więc już dziś warto się zapoznać z tymi wymaganiami. Wiele ostatnio się mówi o wykształceniu asystentek stomatologicznych i higienistek. W poprzednim numerze Nowego Gabinetu Stomatologicznego informowaliśmy, że w gabinetach, które rozliczają się z NFZ-tem, pracujące tam asystentki i higienistki muszą mieć odpowiednie kwalifikacje. Teraz mamy kolejną ustawę nakazującą posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Na szczęście, w myśl tej ustawy osoby nie posiadające uprawnień mają aż 5 lat, aby je uzupełnić.

   Wymagane kwalifikacje

 Stanowisko   Wymagane kwalifikacje   Liczba lat pracy w zawodzie
 Starszy asystent lekarz lub lekarz dentysta  tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia   7 lat pracy w zawodzie lekarza lub lekarza dentysty
 Lekarz lub lekarz dentysta (asystent,
specjalista)
 tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja I stopnia   5 lat pracy w zawodzie lekarza lub lekarza dentysty
 Starszy lekarz, specjalista (lekarz dentysta)  tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia   
7 lat w zawodzie lekarza lub lekarza dentysty
 Lekarz lub lekarz dentysta (młodszy
asystent)
 tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty lata pracy   nie wymagane
 Stażysta lekarz lub lekarz dentysta   tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty lata pracy   nie wymagane
 Starszy asystent techniki dentystycznej   ukończenie studiów wyższych na kierunku „techniki dentystyczne” i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku
lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności „techniki dentystyczne”
obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym
do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera,
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych lub w dziedzinie nauk o zdrowiu

 
lata pracy nie wymagane

 

Asystent techniki dentystycznej ukończenie studiów wyższych na kierunku „techniki dentystyczne” i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku
lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności „techniki dentystyczne”
obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym
do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub
inżyniera
7 lat pracy w zawodzie technik dentystyczny
Młodszy asystent techniki dentystycznej ukończenie studiów wyższych na kierunku „techniki dentystyczne” i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku
lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności „techniki dentystyczne”
obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym
do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub
inżyniera
5 lat pracy w zawodzie technik dentystyczny
Starszy technik dentystyczny  ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie
tytułu zawodowego technika dentystycznego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie
technika dentystycznego lub uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia kwalifikacji
technika dentystycznego na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno
-dentystycznych, lub ukończenie studiów wyższych na kierunku „techniki dentystyczne” i uzyskanie tytułu
licencjata na tym kierunku, lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności
„techniki dentystyczne” obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia
w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie
tytułu licencjata lub inżyniera
3 lata pracy w zawodzie technik dentystyczny
Technik dentystyczny  ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie
tytułu zawodowego technika dentystycznego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie
technika dentystycznego lub uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia kwalifikacji
technika dentystycznego na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno
-dentystycznych, lub ukończenie studiów wyższych na kierunku „techniki dentystyczne” i uzyskanie tytułu
licencjata na tym kierunku, lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności
„techniki dentystyczne”, obejmujących w programie nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia
w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie
tytułu licencjata lub inżyniera
nie wymagane
Starszy asystent higieny dentystycznej ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności „higiena dentystyczna” 7 lat
Asystent higieny dentystycznej ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności „higiena dentystyczna” 5 lat pracy w zawodzie higienistki dentystycznej
Młodszy asystent higieny dentystycznej ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności „higiena dentystyczna” 3 lata pracy w zawodzie higienistki dentystycznej
Starsza higienistka dentystyczna ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu
zawodowego higienistki stomatologicznej
3 lata pracy w zawodzie higienistka dentystyczna
Higienistka dentystyczna  ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu
zawodowego higienistki stomatologicznej
nie wymagane
Starsza asystentka stomatologiczna ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu
zawodowego asystentki stomatologicznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie
asystentki stomatologicznej
3 lata pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej
Asystentka stomatologiczna ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentki stomatologicznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentki stomatologicznej lata pracy nie wymagane 


Piotr SzymańskiAutor: mgr inż. Piotr Szymański

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Dziennikarz. Redaktor naczelny magazynu Nowy Gabinet Stomatologiczny.


Artykuł opublikowany w numerze 6/2011 magazynu Nowy Gabinet Stomatologiczny. Zobacz pełny spis treści. Dowiedz się więcej - Nowy Gabinet Stomatologiczny.

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.