Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Opłaty za środowisko. Lekarze, w tym stomatolodzy, jako osoby „wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej” (art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.) są zobowiązani do opłat z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 czerwca 2009 w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat informuje lekarzy, w tym lekarzy dentystów, że jako podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązani do płatności za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Jest to związane z instalacjami grzewczymi (przy wynajmie lokalu jego ogrzewanie nie dotyczy dzierżawcy. Jeśli prowadzimy firmę w lokalu ogrzewanym na węgiel to opłata ta jest automatycznie rozliczana przy zakupie węgla na fakturę.

 

Stawka podana w Obwieszczeniu Ministerstwa Środowiska dotyczy zużycia paliwa gazowego paliwa gazowego wielkości 1 miliona metrów sześciennych.

Ponadto należy płacić za:

- zużycie paliwa przez samochody rejestrowane na działalność gospodarczą - w tabeli zawartej w Obwieszczeniu Ministra Środowiskamożna sprawdzić stawkę za poszczególne rodzaje paliwa oraz wyliczyć zużycie paliwa w ciągu półrocza. Wysokość stawki zależy od dnia pierwszej rejestracji pojazdu. Stawki odnoszą się do jednej tony paliwa;

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

- pobór wód;

- składowanie odpadów.

Lekarz dentysta jako podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do złożenia wykazu, który zawiera określenie zakresu korzystania ze środowiska oraz wysokość opłat. Jeśli tego nie zrobi, marszałek województwa sam ustala należne kwoty do uiszczenia na podstawie opinii organów administracyjnych lub informacji od podmiotu podlegającego takim opłatom, ewentualnie innych danych technicznych i technologicznych. Niedopełnienie prowadzenia wymaganej ewidencji, jak również jej dostarczenia grozi ukaraniem grzywną. Jeśli kwota wyliczonych opłat nie jest wyższa niż 400 zł za pół roku, wtedy podmiot jest zwolniony z płatności. (art. 273 ust. 1)

Opłaty za korzystanie ze środowiska należy przesłać na adres urzędu marszałkowskiego. W przypadku kotłów grzewczych chodzi o urząd marszałkowski województwa, w którym kocioł funkcjonuje, a w przypadku paliwa silnikowego urząd marszałkowski, w którym zarejestrowana jest firma.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA