Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Jeśli w gabinecie powstaje rocznie ponad 100 kg odpadów musi być opracowany przez właściciele gabinetu (ZOZ, praktyka) program gospodarki odpadami. Dodatkowo musi być on zatwierdzony przez odpowiednie urzędy rejonowe.Kara pieniężna za jego brak wynosi 5000 zł.

Oprócz programu gospodarki odpadami  musi być stworzony plan zagospodarowania odpadami, w którym należy umieścić informacje o tym, jakie rodzaje odpadów są wytwarzane oraz jak są one zbierane, transportowane, odzyskiwane i unieszkodliwiane.  Kara pieniężna za zaniedbanie jest taka sama jak w przypadku braku zatwierdzonego programu.

Wymienione wyżej dane (wraz z podanym sposobem magazynowania odpadów) należy także przedłożyć staroście. W tym wniosku musi się znaleźć również zakładana ilość rodzajów wytwarzanych odpadów w ciągu roku. Pismo musi być złożone na 30 dni przed rozpoczęciem działalności, w wyniku której gromadzone są odpady. Kara pieniężna za brak dostarczenia informacji do starosty wynosi 10 000 zł.

Stomatolodzy muszą również katalogować gromadzone odpady i zawrzeć tam informacje dotyczące rodzajów i ilości odpadów. Nie wywiązanie się z takiego obowiązku kosztuje 10 000 zł. Lekarze są również zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania procedur  postępowania z odpadami zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z 30 lipca 2010, które szczegółowo opisuje jak postępować z odpadami medycznymi. Kary pieniężne za nieprawidłową utylizację śmieci to także 10000 zł. Są wymierzane przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz marszałków województw.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA