Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi za 2023 r. do 15 marca br. Roczne sprawozdanie o odpadach składać można wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

Roczne sprawozdanie za odpady

Podmiot, który nie złoży takiego sprawozdania, zostanie ukarany karą grzywny. Dla ułatwienia przygotowania sprawozdania, lek. dent. Rafał Kiełkowski – przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach – przygotował aplikację do liczenia sumy odpadów oraz instrukcję utworzenia i złożenia elektronicznego sprawozdania poprzez BDO.
Instrukcja znajduje się tutaj – Sprawozdanie o odpadach medycznych za 2023 rok – Okręgowa Izba Lekarska (oilbialystok.pl)
Obowiązek składania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawozdań o odpadach wynika z art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Nieprzekraczalna data 15 marca

Sprawozdania za miniony rok należy złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów do 15 marca roku bieżącego. Przepisy ustawy o z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach nie przewidują konieczności składania sprawozdania w zakresie wytwarzanych odpadów przez podmiot, który ich nie wytworzył w danym roku sprawozdawczym, czyli tzw. sprawozdania zerowego. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami muszą składać wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów. Muszą to robić również podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Sprawozdanie za odpady

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.