Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Sejm przyjął ustawę o niektórych zawodach medycznych. Posłowie zdecydowali, że w ustawie nie zostanie uwzględniony zawód technika dentystycznego. Posłowie odrzucili również poprawkę zakładającą obowiązkowy nadzór dentysty nad higienistką stomatologiczną, gdy wykonuje czynności z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej.

Jeszcze dzień przed głosowaniem, nie było w ogóle wiadomo, czy ustawa o niektórych zawodach medycznych w ogóle będzie procedowana.

Dentysta nie musi nadzorować higienistki

Parlamentarzyści odrzucili większość senackich poprawek do ustawy. Chcieli m.in. wykreślenia z ustawy dietetyków, ale Sejm nie zgodził się na tę poprawkę. Również wykreślono poprawkę zakładającą nadzór dentysty nad higienistką stomatologiczną, gdy wykonuje czynności z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej. Parlamentarzyści przyjęli natomiast poprawkę, która wyłączyła z ustawy zawód technika dentystycznego.

Ostatecznie nowa ustawa uregulowała więc dwie nowe profesje związane ze stomatologią: asystentki stomatologicznej oraz higienistki stomatologicznej.

Co daje uregulowanie zawodu medycznego?

Celem ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie zasad pracy i kształcenia kilkunastu zawodów medycznych, wprowadza ona m.in. rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Właścicielem i administratorem będzie Centrum e-Zdrowia. Ustawa reguluje również kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym osób wykonujących profesje medyczne w ramach kształcenia podyplomowego. Chodzi o szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne oraz doskonalenie zawodowe. W ustawie sprecyzowano kwestie odnoszące się do odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny.

Przypomnijmy, że projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych trafił pod obrady Rady Ministrów 29 marca br. Wcześniej przez niemal rok był w konsultacjach publicznych. Strona społeczna zgłosiła blisko 700 uwag, co już wówczas było zapowiedzią kontrowersji, które do dzisiaj towarzyszą procedowaniu ustawy.

Ale jest jeszcze druga strona medalu. „Nowi medycy” powinni założyć indywidualne praktyki, zrzeszyć się w izbach, opłacać ubezpieczenia, stworzyć sądy koleżeńskie, unormować zasady pracy, procedur itp. To jest praca na lata.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Technik dentystyczny nie będzie medykiem

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA