Prawo w gabinecie
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Projekt dokładnie precyzuje co może asystentka i higienistka stomatologiczna. Tym samym stało się jasne, że te dwa zawody są zawodami medycznymi i w związku z tym wynagrodzenie asystentek i higienistek musi być zależne od współczynników dotyczących wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Higienistka stomatologiczna może wykonywać wstępne badania stomatologiczne, profilaktyczne, diagnostyczne i zabiegi rehabilitujące jamę ustną. To otwiera drzwi do zupełnie nowych zasad pracy w gabinetach.

- Rząd przyjął projekt ustawy regulującej funkcjonowanie aż 17., nieuregulowanych dotychczas zawodów medycznych - poinformował z kolei na Twitterze minister Adam Niedzielski. Chodzi m.in. o uwzględnienie zagadnień, które dotyczą ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz ich odpowiedzialności zawodowej. Utworzony zostanie także Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Rozporządzenie wejdzie w życie za pół roku.

W Polsce nie ma aktualnie regulacji ustawowych dotyczących 17. zawodów medycznych, które obejmuje projekt. Obecnie osoby wykonujące te zawody pracują zgodnie z umiejętnościami zawodowymi, które uzyskały w toku kształcenia.

Najważniejsze rozwiązania

 • Ustalone zostaną warunki i zasady wykonywania 17. zawodów medycznych. Będą to: asystentka stomatologiczna; higienistka stomatologiczna; dietetyk; elektroradiolog; logopeda; opiekun medyczny; optometrysta; ortoptystka; podiatra; profilaktyk; protetyk słuchu; technik dentystyczny; technik farmaceutyczny; technik masażysta; technik ortopeda; technik sterylizacji medycznej; terapeuta zajęciowy.
 • Nowe przepisy mają zapewnić dostęp do wykonywania wymienionych zawodów medycznych tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają wykształcenie lub kwalifikacje wymagane do ich wykonywania. Wykształcenie i kwalifikacje w tym zakresie zostały określone w załączniku do ustawy.
 • Ponadto, utworzony zostanie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
  • Dzięki rozwiązaniu, możliwa będzie weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne, zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów.
  • Rejestr umożliwi potwierdzenie kwalifikacji każdej osoby wykonującej zawód medyczny.
  • Wpis do rejestru będzie niezbędnym warunkiem do wykonywania danego zawodu medycznego.
  • Rejestr będzie jawny w zakresie m.in. następujących danych: numeru wpisu, indywidualnego identyfikatora wpisu, daty wpisu, imienia i nazwiska oraz informacji o miejscu wykonywania zawodu medycznego.
 • Nowe przepisy obejmują również m.in. kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym osób, które wykonują zawody medyczne.

Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Celem projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowy wykaz czynności zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawody medyczne objęte ww. ustawą, uwzględniające wiedzę i umiejętności nabyte w toku kształcenia umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji w tych zawodach.

Zadania asystentki stomatologicznej

1) przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;

2) asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;

3) przygotowywanie i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii;

4) przygotowanie, konserwowanie, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami;

5) prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

 Zadania higienistki stomatologicznej

1) realizowanie świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;

2) organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;

3) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;

4) wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;

5) prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

 

Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących zawodów:

1)    asystentka stomatologiczna;

2)    dietetyk;

3)    elektroradiolog;

4)    higienistka stomatologiczna;

5)    logopeda;

6)    masażysta;

7)    opiekun medyczny;

8)    optometrysta;

9)    ortoptystka;

10)  podiatra;

11)   profilaktyk;

12)  protetyk słuchu;

13)  technik dentystyczny;

14)  technik farmaceutyczny;

15)  technik ortopeda;

16)  technik sterylizacji medycznej;

17)   terapeuta zajęciowy.

Pozostałe nowe zawody medyczne

 Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA