Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times
Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą są zobowiązane do środy 15 marca 2023 r.  złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi za rok 2022 r.

Sprawozdanie to składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy BDO (Baza Danych o Odpadach) do właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów marszałka województwa.

Wszystkie jednostki lecznicze muszą być zarejestrowane w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Obowiązek rejestracji w bazie BDO dotyczy wszystkich lekarzy i każdy z nich musi to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności.

Kto nie musi składać sprawozdania?

- Obowiązek złożenia dokumentu dotyczy lekarzy prowadzących praktyki zawodowe, wytwarzające odpady medyczne z wyjątkiem praktyk: kontraktowych; wytwarzających jedynie odpady komunalne; jednostek, które przeniosły gospodarowanie odpadami na innego najemcę oraz placówkom podlegającym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (np. mała praktyka, która nie wytwarza odpadów medycznych, a w której powstają odpady zawierające elementy niebezpieczne, takie jak baterie, opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych ich pozostałości) - czytami na stronie warszawskiego OIL-u.

Nalezy pamiętać, że jednostki obowiązuje również prowadzenie bieżącej — ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z użyciem kart przekazania odpadów generowanych w BDO, a także archiwizacja dokumentów, na podstawie których są sporządzany jest wykaz. Co ważne, dokumenty należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone.

Jak złożyc deklaracje?

Deklarację składa się w systemie elektronicznym BDO. Jednak przed przystąpieniem do utworzenia sprawozdania  należy przygotować dane o ilości przekazanych odpadów medycznych w
podziale na poszczególne kody odpadów. Dane te są zapisane na Kartach Przekazania Odpadów i powinny być
dostępne na platformie BDO lub w wersji papierowej jeśli tak była prowadzona dokumentacja. Elektroniczne Karty Przekazana Odpadów dostępne są po zalogowaniu w system w zakładce: Ewidencja odpadów → Karty przekazania → Przekazujący → Potwierdzony transport. Należy zsumować wartość wszystkich przekazanych odpadów w danym roku.

Kolejnym krokiem jest zalogowanie w platformie BDO i w zakładce Sprawozdawczość →  Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, utworzyć nowe sprawozdanie. Potem wypełniamy poszczególne punkty sprawozdania wpisując odpowiednie dane. Jest to dość proste i oczywiste, a system praktycznie sam prowadzi nas do złożenia sprawozdania.

Dowiedz się więcej - Sprawozdanie o odpadach medycznych - Nowy Gabinet Stomatologiczny.

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA