Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówKomisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej informuje o uchyleniu obowiązku gromadzenia dokumentów potwierdzających utylizację odpadów. Przepisy te regulowały obowiązek archiwizowania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów, jak również obowiązek ich przechowywania i udostępniania.

Konsekwencją tej zmiany jest również usunięcie przepisu karnego dotyczącego nie wydania, nie przekazania lub nie przechowywania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie. W związku z powyższym po wejściu w życie nowej ustawy jedynym dokumentem poświadczającym dopełnienie obowiązków wytwórcy odpadów będzie karta przekazania opadu. Obowiązek gromadzenia dokumentów potwierdzających utylizację odpadów był od początku obowiązywania krytykowany przez samorząd lekarski. Znalazł się też jako przykład „absurdu w ochronie zdrowia” w raporcie Zespołu Ministra Zdrowia dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej (kwiecień 2016 r.) – czytamy na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.