Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPrezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia, która dotyczy m.in. ułatwień w obszarze wystawiania recept oraz określania poziomu refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dotyczy ona upoważniania asystentów medycznych do wystawiania w imieniu lekarzy recept i skierowań w postaci elektronicznej. E-recepty obowiązkowo będzie trzeba wystawiać od dnia 8 stycznia 2020 r., a od dnia 8 stycznia 2021 r. e-skierowania. Zostanie również poszerzony krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania recept dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia na bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie.