Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

31315829 sLekarze i lekarze dentyści, którzy odbywają staż już od lipca otrzymają wyższe wynagrodzenie zasadnicze. Miesięczne będzie to 2465 złotych. Jest to związane z wprowadzeniem znowelizowanego rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Podwyżka wynika z rozporządzenia przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wynika z niej, że począwszy od dnia 1 lipca 2018 r. podwyżki powinny wynosić corocznie na dzień 1 lipca – 20 % różnicy między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym właściwym dla tej grupy a wynagrodzeniem zasadniczym aktualnym na ten dzień dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów. Środki na wzrost wynagrodzenia stażysty, ustalone zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, zostały zabezpieczone na 2019 r. w planie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – informuje Ministerstwo Zdrowia.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA