Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówLekarze prowadzący indywidualna praktykę lekarską, będą mogli zatrudnić innych lekarzy - takie zmiany zapisane są w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Na razie to jest projekt, ale widać już światełko w tunelu. W tej sprawie Uchwałę wydała również Naczelna Rada Lekarska.

Projekt jednak ma pewne ograniczenia jedna praktyka lekarska w ramach stałej współpracy będzie mogła zatrudnić tylko jednego lekarza na stałe. Ponadto będzie mogła zatrudnić lekarza stażystę, kolejnego lekarza w celu udzielenia określonego świadczenia i lekarza na zastępstwo, jeśli właściciel praktyki z różnych przyczyn nie może wykonywać zawodu.
W opinii środowiska stomatologicznego stworzenie znacząco większej liczby miejsc akredytowanych do szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych będzie niemożliwe bez udziału praktyk lekarskich. W uzasadnieniu projektu tej uchwały podniesiono, że trudno spodziewać się, aby praktyka lekarska organizowała ad hoc na 3-4 lata nowe stanowisko pracy na potrzeby szkolenia specjalizacyjnego (dodatkowa przestrzeń w ambulatorium, wyposażenie, zaplecze techniczne, liczba stałych pacjentów). To dodatkowe stanowisko w praktyce dentystycznej musi być już utworzone wcześniej i odpowiednim do tego bodźcem mają być postanowienia zawarte w uchwalonym przez NRL projekcie – czytamy na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.
Więcej o proponowanych zmianach w najnowszym wydaniu Nowego Gabinetu Stomatologicznego.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA