Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówW Ministerstwie Zdrowia będą osoby odpowiedzialne za kształcenie lekarzy dentystów. Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło w tej sprawie pismo z resortu zdrowia. Jest w nim zawarta informacja o utworzeni -u w strukturach Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia - samodzielnego stanowiska ds. kształcenia lekarzy dentystów.

- Od dawna czyniliśmy starania o umiejscowienie w strukturach Ministerstwa Zdrowia struktury odpowiedzialnej za koordynację prac legislacyjnych i zarządzania, mającą dbać o uwzględnienie w tych pracach specyfiki związanej z wykonywaniem zawodu i prowadzeniem działalności leczniczej przez lekarzy dentystów - czytamy na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej. W przesłanym piśmie wskazano również, że Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zostanie niezwłocznie poinformowany o wynikach naboru na ww. stanowisko.