Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Lekarze dentyści prowadzący indywidualne, specjalistyczne praktyki do dziś, tj. do 15 lutego powinni złożyć w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) formularze: MZ-13; MZ-19; a do końca lutego: MZ-14, MZ-15 oraz MZ-88 i MZ-89. Istnieje możliwość przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu administrowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Szczegóły poniżej.

Statystyki można sporządzić i wysłać drogą elektroniczną do urzędu statystycznego, wystarczy tylko zalogować się do utworzonego wcześniej konta. Nowe konto muszą założyć właściciele dopiero co rozpoczynających działalność gabinetów. W tym celu na stronie do logowania: https://ssrmz.csioz.gov.pl należy wejść w zakładkę Zarejestruj i wypełnić formularz rejestracyjny.

Przypominamy, że udział w badaniach jest obowiązkowy, za niewywiązanie się z tego obowiązku mogą grozić poważne konsekwencje – od nałożenia grzywnej do nawet kary ograniczenia lub pozbawienia wolności.

 

Sprawozdania statystyczne
Kogo dotyczy? Obowiązek Termin wykonania
- wszystkie podmioty gospodarki narodowej, w tym lekarze i lekarze dentyści będący przedsiębiorcami (prowadzący praktyki zawodowe) – jeżeli dotyczy ich zakres sprawozdania, dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; - formularz MZ 06 - sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach (podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną); - raz w roku do 30 września 2016 r; z danymi za rok szkolny 2015/2016,- portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
- formularz MZ 11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej, (podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych); - raz w roku do 30 marca 2016 r; za rok 2015, portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
- formularz MZ 13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc, (podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych); - raz w roku do 15 lutego 2016 r; z danymi za rok 2015,- portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia raz wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę;
- formularz MZ 14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno -wenerologicznej; (podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową); - raz w roku do 29 lutego 2016 r; z danymi za rok 2015,- portal sprawozdawczy Centrum SystemówInformacyjnych Ochrony Zdrowia www;csioz;gov;pl oraz wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę;
- formularz MZ 15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; (podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego); - raz w roku do 29 lutego 2016 r; z danymi za rok 2015, - portal sprawozdawczy Centrum SystemówInformacyjnych Ochrony Zdrowia;
- formularz MZ 19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego, (podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego); - raz w roku do 15 lutego 2016 r; z danymiza rok 2015,- portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
- formularz MZ-29A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność́ leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej; - raz w roku do 31 stycznia 2016 r; za rok 2015;
- formularz MZ 35A – sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących; - raz w roku do 29 lutego 2016 r; z danymi za rok 2015,- portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
- formularz MZ 54 – roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych; - raz w roku do 21 stycznia 2016 r; z danymi za rok 2015, - powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna;
- formularz MZ 55 – meldunek ozachorowaniach na grypę; - cztery razy w miesiącu, tj; w dniach: 7. 15. 22. i ostatnim dniu miesiąca po zakończeniu przyjęć;
  - formularz MZ/N 1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego - raz w miesiącu do 15 dnia miesiącanastępującego po rozpoznaniu choroby,- regionalny rejestr onkologiczny
- lekarze prowadzący praktyki zawodowe, podmioty lecznicze; - formularz MZ 88 - sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych; - raz w roku do 29 lutego 2016 r; zgodnie z rozporządzeniem (do 15 lutego zgodnie z komunikatem PUW) za rok 2015;
- lekarze prowadzący praktyki zawodowe, podmioty lecznicze; - formularz MZ 89 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych; - raz w roku do 29 lutego 2016 r; zgodnie z rozporządzeniem (do 15 lutego zgodnie z komunikatem PUW) za rok 2015,- portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
- lekarze prowadzący praktyki zawodowe, podmioty lecznicze; - formularz ZD 3 – sprawozdanie zambulatoryjnej opieki zdrowotnej zaklasyfikowanej według PKD do klas: 86;21, 86;22 i 86;23 - w przypadku praktyk zawodowych – praktyki lekarskie świadczące usługi wyłącznie w ramach środków publicznych; - raz w roku do 29 stycznia 2016r; z danymi za rok 2015,

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA