Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Na początku maja pojawiły się nowe standardy kształcenia dla kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Rozporządzenie wejdzie w życie od 20.06.2012 roku. Absolwent studiów na kierunku dentystycznym będzie miał zaawansowaną wiedzę w zakresie stomatologii, podstawową wiedzę w zakresie medycyny oraz prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników.

Dodatkowo zdobędzie wiedzę w zakresie edukacji prozdrowotnej oraz organizacji praktyki lekarza-dentysty i zarządzania w ochronie zdrowia. Będzie też posiadać umiejętności diagnostyki najczęstszych chorób, prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej oraz postępowania klinicznego, jak również planowania leczenia.

I wreszcie będzie miał kompetencje społeczne, m.in. takie jak: umiejętność pracy w zespole (wielokulturowym i wielonarodowościowym), współpracowanie zgodnie z zasadami koleżeństwa, przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta.