Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Ustawa o działalności leczniczej, która obowiązuje od zeszłego roku, zakładała, że do pierwszego lipca tego roku lekarze dostosują swoje gabinety do jej wymogów. O konieczności tych zmian pisaliśmy wielokrotnie. W szczególności dotyczyło to uzupełnienia wpisów w organach rejestrowych czy stworzenie regulaminu organizacyjnego i dostosowania gabinetu do nowych wymogów sanitarnych. W piątek (15 czerwca) jednak okazało się, że mamy jeszcze trochę czasu na te zmiany…

15 czerwca Sejm uchwalił, nowelizację ustawy o działalności leczniczej. Wiele jest w niej zmian jednak dla nas najistotniejsze jest brzmienie artykułu 10 – „Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą jako działalność określoną w art. 16 ust. 1a pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dostosują swoją działalność do przepisów tej ustawy, w terminie do dnia 1 lipca 2013 r.

Wnioski w tym zakresie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy, o której mowa w art. 1, są wolne od opłat.” Wynika z niego ze czas na dostosowanie się do wszystkim zmian nakładanych na nas przez nowelizacje mamy nie do 1 lipca 2012 roku, ale do 1 lipca 2013 roku. Zatem o rok dłużej. Oczywiście ogłaszanie takiej rewelacji na dwa tygodnie przed terminem, na nic się nam zda, bo zapewnie większość podmiotów leczniczych już przeszła przez skomplikowany proces tworzenia i wprowadzania nowych dokumentów.

O cóż więc chodzi? Otóż ustawa nakazuje Ministerstwu Zdrowia opublikowanie rozporządzenia w sprawie warunków sanitarnym, jakim odpowiadać mają pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność lecznicza. Niestety, nawet nie ma projektu takiego rozporządzenia, więc trzeba było zmienić ustawę, aby zyskać jeszcze rok na jego stworzenie. Obawy budzi jednak fakt, że rozporządzenie to pojawi się na kilka tygodni przed wygaśnięciem ostatecznego czasu i wtedy szybko trzeba będzie dokonywać zmian w naszych gabinetach. A może władza znów da sobie i nam kolejny rok?

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA