Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Senatorowie zaproponowali, aby lekarze mieli możliwość apelacji od orzeczeń sądu lekarskiego, a nie tak jak dotychczas – kasacji. Zgodnie obowiązującym z prawem lekarz, któremu Naczelny Sąd Lekarski wymierzył karę nagany czy upomnienia nie ma prawa do apelacji, tymczasem – jak twierdzi Trybunał Konstytucyjny – lekarz powinien mieć prawo do apelacji (zgodnie z art. 77 ust. 2 konstytucji).

Obecnie kolejnym krokiem prawnie jest możliwość odwołania się lekarza do Sądu Najwyższego o kasację. Trybunał jako argument wskazuje apelację jako przystępniejszą drogę dla lekarzy ze względu na to, że nie ma wymogu angażowania adwokata, czy radcy prawnego. Kasacja w Sądzie Najwyższym jest traktowana jako środek nadzwyczajny i ostateczny – od decyzji Sądu Najwyższego nie ma możliwości odwołania. Naczelna Rada Lekarska wyraziła sprzeciw wobec takiego rozwiązania, obawiając się, że odebrałoby to Sądom Lekarskim dotychczasową rangę.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA