Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Senatorowie zaproponowali, aby lekarze mieli możliwość apelacji od orzeczeń sądu lekarskiego, a nie tak jak dotychczas – kasacji. Zgodnie obowiązującym z prawem lekarz, któremu Naczelny Sąd Lekarski wymierzył karę nagany czy upomnienia nie ma prawa do apelacji, tymczasem – jak twierdzi Trybunał Konstytucyjny – lekarz powinien mieć prawo do apelacji (zgodnie z art. 77 ust. 2 konstytucji).

Obecnie kolejnym krokiem prawnie jest możliwość odwołania się lekarza do Sądu Najwyższego o kasację. Trybunał jako argument wskazuje apelację jako przystępniejszą drogę dla lekarzy ze względu na to, że nie ma wymogu angażowania adwokata, czy radcy prawnego. Kasacja w Sądzie Najwyższym jest traktowana jako środek nadzwyczajny i ostateczny – od decyzji Sądu Najwyższego nie ma możliwości odwołania. Naczelna Rada Lekarska wyraziła sprzeciw wobec takiego rozwiązania, obawiając się, że odebrałoby to Sądom Lekarskim dotychczasową rangę.