Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówW 2018 roku wzrośnie stawka zryczałtowanego podatku, który muszą płacić lekarze, lekarze dentyści i technicy dentystyczni. Podatek dla lekarzy będzie wynosił 15,10 zł za każdą przepracowaną godzinę, ale nie więcej niż 1694,40 zł, a dla techników – 13,30 zł, jednak nie więcej niż 1564,80 zł. Wysokość stawek podało Ministerstwo Finansów.


Oczywiście nowy wymiar podatków dotyczy tylko tych lekarzy, którzy rozliczają się z fiskusem w formie ryczałtu. Stawki te corocznie są korygowane. Chodzi o dostosowanie ich do poziomu odpowiadającemu podawanej przez GUS, zmianie cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2017 roku nie zmieniano tych kwot, jednak w 2018 stawki wzrosną.
Lekarz pracujący do 48 godz. miesięcznie zapłaci podatek w wysokości 15,10 zł za każdą przepracowaną godzinę. Jeśli lekarz pracuje więcej (pomiędzy 48 a 96 godz. miesięcznie) zapłaci 724,80 zł plus dodatkowo 20,20 zł za każdą przepracowaną godzinę ponad 48 godzin pracy w danym miesiącu. Natomiast jeśli pracuje ponad 96 godz. miesięcznie zapłaci podatek w wysokości 1694,40 zł, bez względu ile czasu spędził w swoim gabinecie. Jest to maksymalna miesięczna kwota podatku, jaką zapłaci lekarz rozliczajacy się ryczałtowo.
Dla niektórych lekarzy rozliczanie się w takiej formie może wydać się korzystne. Nie płaca oni bowiem żadnego innego podatku, bez względu na zarobione kwoty. Lekarze, którzy w 2018 roku chcą rozliczać się w formie karty podatkowej, muszą do 20 stycznia 2018 r. we właściwym urzędzie skarbowym złożyć wniosek. Należy to zrobić na druku PIT 16.
Obowiązek złożenia odpowiednich druków dotyczy również osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą.
Stawki podatku dla techników dentystycznych są trochę niższe i wynoszą:
• 13,10 zł – za każda godzinę do 24 godz. w miesiącu;
• 319,30 zł + 17,30 zł za każda godzinę ponad 24 przepracowane godziny;
• 1564,80 zł – za ponad 96 godz. pracy w miesiącu (bez względu na liczbę przepracowanych godzin)
Felczerzy, którzy też są ujęci w tym zestawieniu zapłacą 4,5 zł za każdą przepracowaną godzinę.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA