Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

pitaxWielu lekarzy pracuje w kilku przychodniach i swoim gabinecie jednocześnie. Taki tryb pracy wiąże się z koniecznością założenia działalności gospodarczej. Niektórzy, pracując na własny rachunek są zaliczani do grupy przedstawicieli wolnych zawodów. W tej grupie są również lekarze. Oczywiście prowadzenie własnej działalności wiąże się z koniecznością składania rocznego rozliczenia dochodów. Lekarze mają do wyboru cztery formy opodatkowania: na zasadach ogólnych, płacąc podatek liniowy, podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub płacąc zobowiązanie podatkowe w oparciu o kartę podatkową.

Przy wyborze jednej z form opodatkowania, lekarz przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na wysokość kosztów, jakie będą ponoszone w związku z prowadzoną działalnością, z jakich ulg podatkowych chce skorzystać, jaką wysokość rocznych dochodów prognozuje oraz czy roczne rozliczenie pit 2017 będzie wspólne z małżonkiem, czy nie. Przyjrzymy się , jak wygląda lekarskie rozliczenie roczne pit za 2017 rok w oparciu o ogólne zasady ze stawką 18% lub 32%.

PIT za 2017 rok - opodatkowanie działalności lekarza na zasadach ogólnych.

Zasady ogólne wyliczania podatku dochodowego ( więcej informacji tutaj ) od uzyskanych przychodów są podstawową i najczęściej wybieraną formą opodatkowania, stosowaną bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. Tę metodę opodatkowania może wybrać każda osoba prowadząca działalność w branży medycznej. Rozliczając PITy 2017 z zastosowaniem skali podatkowej, należna kwota daniny dla fiskusa jest pobierana od dochodu a stawka podatku zależy od jego wysokości. I tak 18% to stawka podatku dla dochodów do kwoty 85.528 zł, a 32% to stawka podatku dla dochodów powyżej 85.528 zł. Jeśli medyczny przedsiębiorca wybierze zasady ogólne opodatkowania, zobowiązany jest do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w którym będzie dokonywał systematycznych wpisów wszystkich dochodów oraz poniesionych w związku z działalnością kosztów. Roczne rozliczenie podatku musi wykazać na deklaracji PIT 36.

PIT za 2017 rok - sposób rozliczenia i termin złożenia PIT 36

Formularz PIT-36 powinny wypełnić osoby, które w ciągu roku podatkowego uzyskały nawet niewielkie przychody z działalności gospodarczej, z tytułu zagranicznych rent i emerytur, z działów specjalnych produkcji rolnej, z tytułu umowy prywatnego najmu albo dzierżawy opodatkowanej według skali podatkowej. .Na formularzu PIT 36 można wykazać i rozliczyć pozostałe dochody przedsiębiorcy, również opodatkowane według progresywnej skali podatkowej. Pit 36 daje też możliwość wspólnego rozliczenia dochodów z małżonkiem i skorzystania z przysługujących ulg podatkowych , takich jak ulga rodzinna (na dzieci), ulga rehabilitacyjna, internetowa, dla krwiodawców oraz przekazanie 1% podatku na cele wskazanej OPP. Wszystkie zasady obliczania podatku są bardzo często zbyt skomplikowane dla zwykłego podatnika. Często odpowiedzią na pytanie “jak rozliczyć pit?” jest ułatwienie pod tytułem : program do rozliczania pit 2017. Rozliczenie nawet dochodów z wielu źródeł wykonasz w niespełna 10 minut. Trzeba tylko udzielić odpowiedzi na kilka łatwych pytań, a program do PITax.Łatwe podatki, wybierze odpowiedni formularz PIT a także wyliczy wartość podatku (należnego fiskusowi lub zwrotu nadpłaconej kwoty). Program podpowie też, z jakich ulg podatnik może skorzystać w tym roku. Korzystanie z programu to także możliwość przesłania do urzędu skarbowego drogą elektroniczną wypełnionego PITu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa termin przekazania do urzędu wypełnionych deklaracji podatkowych. Dla PIT 36 jest to 30 kwietnia 2018 .

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA