Prawo medyczne
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Lekarze ponoszą odpowiedzialność nie tylko na podstawie prawa powszechnego, czyli prawa karnego i cywilnego, ale również podlegają szczególnej odpowiedzialności – zawodowej, którą wprowadza ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. O izbach lekarskich. Zgodnie z tą ustawą, postępowanie dotyczące tej odpowiedzialności toczy się niezależnie od postępowania dotyczącego odpowiedzialności karnej, jak i dyscyplinarnej i jest prowadzone przez Rzecznika odpowiedzialności zawodowej, a o ewentualnej winie orzeka Okręgowy Sąd Lekarski. Winnemu przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego.