Prawo medyczne
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

W dniu 31 marca 2016 r. Minister zdrowia przekazał do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Ma on wprowadzać zmiany w 13 aspektach prowadzenia działalności leczniczej – wyróżnionych w jego uzasadnieniu. Wprowadza przede wszystkim istotne zmiany terminologiczne. Zakłada m.in. odejście od określania zespołu składników majątkowych, przy pomocy których podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej mianem przedsiębiorstwa na rzecz terminu „zakład leczniczy”.