Uczelnie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Nowe wytyczne MEiN dla uczelni medycznych stawiają na praktyczną naukę zawodu i zdobywanie umiejętności komunikacyjnych. Studenci dwóch pierwszych lat mają mieć kontakt z pacjentami, a studia medyczne będzie kończył jednolity wystandaryzowany egzamin praktyczny (OSCE). To krok w dobrą stronę – uważają eksperci portalu Prawo.pl.

11 stycznia 2023 r. zakończyły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Zmiana standardów nauczania m.in. zakłada, że już w ciągu dwóch pierwszych lat studiów medycznych studenci mają nie tylko poznawać wiedzę teoretyczną, ale też mieć kontakt z pacjentami. 

W opinii prof. Leszka Domańskiego, prorektora ds. klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który uczestniczył w pracach zespołu przygotowującego zmiany w standardach kształcenia, najważniejsza propozycja w nowelizacji dotyczy rozszerzenia oferty godzinowej nauczania klinicznego. Istotne są także zmiany w zakresie nauczania symptomatologii, czyli szukania rozwiązań diagnostycznych na podstawie objawów.

„Da to możliwości nowoczesnego nauczania na przykład w oparciu o centra symulacji medycznych. Tam student może nabywać i poszerzać swoje umiejętności praktyczne w symulowanych warunkach klinicznych. Jest to niewątpliwie dobry krok w kierunku poprawy jakości nauczania” – mówi ekspert wypowiadający się dla Prawo.pl.

Prawo.pl informuje, że krokiem zamykającym kształcenie praktyczne jest uporządkowanie i urealnienie wymagań nabywania umiejętności klinicznych, jakie powinien nabyć student podczas nauczania na VI roku. Służy temu m.in. wprowadzenie jednolitego wystandaryzowanego egzaminu praktycznego (OSCE) na końcu studiów.

Prof. Domański dodaje, że zaproponowane zmiany wnoszą nowe wymagania dotyczące kształcenia w kategorii umiejętności komunikowania się. 

„Rozszerzenie oferty w zakresie umiejętności dotyczących profesjonalnego komunikowania się z pacjentem, jego rodziną oraz komunikowania się w zespole, to dzisiaj wręcz oczekiwania społeczne” - podkreśla ekspert.

Pacjenci, cytowani przez Prawo.pl, zarzucają personelowi medycznemu paternalistyczne podejście. Do najlżejszych przewin należy brak przedstawienia się lekarza, brak poszanowania intymności pacjenta czy dbałości o ochronę jego danych wrażliwych. Cięższe przewiny dotyczą np. informowania o śmierci bliskiej osoby lub o ciężkiej chorobie bez poszanowania intymności.

Prawo.pl podaje, że nowe standardy kształcenia m.in. lekarzy i lekarzy dentystów będą obowiązywały od nowego roku akademickiego 2023/24. Korzystanie z nich wciąż jednak pozostaje w gestii uczelni.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA