Sprzęt stomatologiczny
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Według licznych badań przeprowadzanych na pacjentach stomatologicznych, czynnikiem powodującym największy stres jest znieczulenie. Moment ukłucia i ból przy podawaniu znieczulenia oraz odrętwienie tkanek po zabiegu ma bardzo istotny wpływ na odczuwanie leczenia. Kolejnym czynnikiem stresogennym jest dźwięk turbiny i wibracje przez nią przenoszone na opracowywany ząb. Istnieją jednak metody opracowania ubytku, dzięki którym możliwe jest ograniczenie takich przykrości do minimum.

Abrazja powietrzna powstała w USA w połowie lat 40. ubiegłego wieku. Po raz pierwszy dr Robert Black zamiast wiertła  zastosował tlenek glinu jako materiału ściernego do opracowania zębów.Abrazja powietrzna 4

Metoda ta w ogólnym założeniu polega na eliminacji próchnicy i opracowaniu ubytku przy użyciu strumienia powietrza pod odpowiednim ciśnieniem, wzbogaconego ładunkiem ścierniwa w postaci tlenku glinu o różnej wielkości ziaren. Wydobywająca się z dyszy końcówki mieszanina proszkowo-powietrzna uderza w opracowywaną powierzchnię zęba i dzięki nadanej jej energii kinetycznej próchnicowo zmienione szkliwo i zębina odrywają się, oddzielając od zdrowych tkanek. Wielokrotne powtórzenie takiego cyklu powoduje całkowitą eliminację próchnicy.Abrazja powietrzna 3

Bez znieczulenia

Przy umiejętnym zastosowaniu techniki abrazji, właściwie nie ma potrzeby znieczulenia miejscowego. Własne doświadczenia kliniczne (informacje zebrane od lekarzy, którzy używają systemu w gabinetach), pokazują, że u ponad 95 proc. leczonych pacjentów zastosowanie tej metody nie wymagało znieczulenia przy opracowaniu ubytku.
Abrazja jest metodą z wyboru do opracowania ubytków przyszyjkowych oraz powierzchownej i średniej próchnicy zębów. Przy próchnicy głębokiej, do usuwania dużych powierzchni miękkiej zębiny próchnicowej, stosuje się ekskawatory oraz roztwór podchlorynu sodu. Możliwości zastosowania metody abrazji w leczeniu zębów są w dużym stopniu zależne od doświadczenia lekarza dentysty oraz stosowanego urządzenia do abrazji. Wiele stosowanych na świecie piaskarek abrazyjnych nie jest w stanie w sposób skuteczny i szybki opracować najtrudniejszych ubytków próchnicowych  Metoda ta nie jest odpowiednia do usuwania amalgamatu, nie ma również zastosowania przy szlifowaniu zębów oraz w leczeniu endodontycznym.

Abrazja powietrzna jest metodą minimalnie inwazyjną, oszczędzającą w znacznym stopniu zdrowe tkanki zęba. Umożliwia opracowanie zębiny bez wytworzenia rany zębinowej i przegrzania miazgi zęba, z wytworzeniem mikroretencji w szkliwie i zębinie. Nie wywołuje bólu , opracowanie zęba odbywa się bez wibracji towarzyszących leczeniu wiertłem, bez bodźców  zapachowych oraz słuchowych. Pole zabiegowe jest czyste, suche i pozbawione mikropęknięć szkliwa.Abrazja powietrzna 2

Zalety abrazji

Opracowanie większości ubytków jest szybsze niż w metodzie tradycyjnej z wykorzystaniem wiertła. Wynika to ze znacznie oszczędniejszej preparacji zęba, nie ma też konieczności wykonania znieczulenia. Nie musimy też wytrawiać ubytku. Podczas opracowywania ubytku systemem abrazji powietrznej nie powstaje warstwa mazista. W przypadku głębokich, rozległych ubytków metoda ta wymaga dłuższego czasu preparacji.

 W większości przypadków pacjenci nie zgłaszają żadnych dolegliwości bólowych, najczęściej podają wrażenie mrowienia i czasem odczucie zimna. Jeśli podczas opracowania ubytku nie  zbliżamy się do  miazgi, to pacjent nie odczuwa bólu i nie ma potrzeby znieczulania.

Tlenek glinu jest chemicznie obojętny dla organizmu, nie wchodzi w reakcję z płynami jamy ustnej. Ilość unoszącego się w powietrzu proszku, stosowanego podczas opracowywania ubytku, jest znacznie niższa od przyjętych norm bezpieczeństwa. Stosowana wielkość cząsteczek tlenku glinu nie stanowi zagrożenia dla zdrowego układu oddechowego.
Bardzo ważnym elementem w abrazji powietrznej jest bezpieczeństwo tkanki miękkiej. Przy krótkotrwałym kontakcie strumienia piasku z dziąsłem, wargą lub językiem z pewnością nie  dojdzie do ich zranienia.

Badania skuteczności

Przeprowadzono szereg badań i analiz porównujących parametry opracowania ubytku metodą abrazji powietrznej, z metodą abrazji z płaszczem wodnym i zwykłą metodą przy użyciu wiertła. Badania były przeprowadzone przez dr Stanisława Mysiaka przy współpracy z Politechniką Śląską - wydział inżynierii biomedycznej. Uczestniczyli w nich: dr inż. Witold Walke z Katedry Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych i dr inż. Marcin Basiaga z Katedry Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, opiekun pracowni biomechaniki.Abrazja powietrzna

W badaniach przeprowadzono obserwacje mikroskopowe zębów zdrowych, ze zmianami próchniczymi oraz opracowanych za pomocą proszków używanych w urządzeniach do abrazji powietrznej Aquacut Quattro i Sandman Futura. Obserwacje prowadzono w zakresie powiększeń 40 – 5000x w elektronowym mikroskopie skaningowym SUPRA 35 firmy ZEISS.

 Za każdym razem, gdy turbina wnika w powierzchnię i tnie zębinę, powoduje powstanie mikropęknięć, a z powodu ogromnej prędkości obrotowej wiertła pacjent odczuwa ból i słyszy hałas. Tarciu i naciskowi, spowodowanym  użyciem turbiny wysokoobrotowej, towarzyszą duże ilości energii w formie wysokiej temperatury, przyczyniające się do osłabienia struktury zęba.

W badaniach przeprowadzonych na Politechnice Śląskiej uzyskano następujące wnioski:

  • W trakcie opracowywania zęba z wykorzystaniem abrazji z płaszczem wodnym na powierzchni powstaje tzw. „warstwa mazista”, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla zapewnienia retencji systemu bondującego W przypadku wykorzystania abrazji powietrznej warstwa mazista nie powstaje. Wykorzystanie klasycznej turbiny do opracowania zęba może powodować powstawanie mikropęknięć w miejscach bezpośredniego oddziaływania wiertła na zębinę, co może doprowadzić do trudności w dalszym jego leczeniu.
  • Przeprowadzone obserwacje (źródło lub opis badań) wykazały, że najkorzystniejszym wariantem dla opracowania zęba jest wykorzystanie do tego celu proszku o większej gradacji (45 µm) przy niższym ciśnieniu roboczym. Powoduje to otrzymanie powierzchni o dużym rozwinięciu, co ma pozytywny wpływ na dalszy proces leczenia, zwiększając adhezję systemów wiążących

Podsumowując, to dzięki metodzie abrazji powietrznej niskiego ciśnienia wykorzystywanej w Sandman Futura uzyskujemy następujące korzyści:

- wyeliminowanie stresu i bólu, a co za tym idzie brak konieczności znieczulenia pacjenta;

- brak wibracji i odgłosu turbiny;

- znaczące zwiększenie trwałości wypełnienia poprzez wyeliminowanie warstwy mazistej (nie ma też potrzeby wytrawiania opracowanego ubytku);

- ochrona tkanki miękkiej;

- brak nadwrażliwości pozabiegowej, dzięki wyeliminowaniu mikropęknięć w kanalikach zębinowych;

- ograniczenie do minimum usuwania zdrowych tkanek, dzięki bardzo precyzyjnej pracy dysz.

Dzięki zastosowaniu abrazji powietrznej możemy skutecznie walczyć z mitem, że „ u dentysty zawsze musi boleć i nie obejdzie się bez stresu. 


Artykuł opublikowany w numerze 7/2015 magazynu Nowy Gabinet Stomatologiczny. Zobacz pełny spis treści.
Dowiedz się więcej - Abrazja powietrzna.Nowy Gabinet Stomatologiczny.

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" -zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.


KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA