Sprzęt stomatologiczny
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

kasaFarexPrywatna praktyka stomatologiczna cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród pacjentów, jak i samych dentystów. Niewątpliwie jest to wygodne rozwiązanie dla obu tych grup. Pacjenci bowiem mogą szybko skontaktować się z lekarzem w razie konieczności i udać do niego nawet późniejszą porą. Samym dentystom zaś prywatna praktyka pozwala na większą swobodę w działaniu.

Prywatna praktyka stomatologiczna – prawa i obowiązki

Stomatolodzy decydujący się na otwarcie prywatnej praktyki muszą oczywiście spełnić wymagania określone jasno przez ustawę o działalności leczniczej. Ponadto z racji tego, że świadczenie płatnych usług osobom prywatnym traktowane jest jako prowadzenie działalności gospodarczej, lekarze muszą dostosować się do zasad i obowiązków dotyczących wszystkich przedsiębiorców.

Od 1 marca 2015 r. lekarze i lekarze dentyści zostali zobligowani do zainstalowania w swoich gabinetach kas fiskalnych, bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

Obowiązek ten spoczywa na lekarzach bez względu na to, jakiej formie opodatkowania podlegają, jak również niezależnie od dochodu, jaki uzyskują. Działanie to ma doprowadzić do rzetelnego rozliczania się z uzyskanych dochodów i odprowadzania adekwatnych do nich podatków.

Ulgi na zakup kasy fiskalnej

Stomatolog, który dokonuje zakupu kasy fiskalnej po raz pierwszy, ma prawo ubiegać się o ulgę, czyli o zwrot części wydatków poniesionych na jej zakup. Warunki uzyskania ulgi określa art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a także rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Do urzędu skarbowego należy złożyć pisemne zgłoszenie, które będzie zawierało informację o ilości planowanych do zainstalowania urządzeń, a także o miejscu, w którym będą one użytkowane. Dokument ten trzeba złożyć przynajmniej na jeden dzień przed rozpoczęciem ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.

Drugi z warunków dotyczy dotrzymania określonego terminu rozpoczęcia ewidencjonowania. Ostatni wymóg dotyczy posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę.

Kwota ulgi wynosi 700 zł (netto). Jeżeli przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożony został dokument (zgłoszenie) informujący o planowanym zainstalowaniu tylko jednego urządzenia, w przypadku zakupu kolejnego (np. podczas rozszerzania działalności) ulga już nie przysługuje.

Dodatkowym obowiązkiem posiadacza kasy fiskalnej jest terminowe dokonywanie przeglądu technicznego urządzenia. Przegląd należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2 lata od dnia dokonania fiskalizacji. W przypadku niedotrzymania ww. limitu czasowego otrzymaną ulgę trzeba będzie zwrócić.

Korzyści z kasy fiskalnej w gabinecie stomatologicznym

Zalet posiadania kasy fiskalnej we własnym gabinecie jest wiele. Jedną z nich jest porządek w dokumentacji. Dzięki prowadzeniu ewidencjowania na kasie fiskalnej, każdego dnia po zakończeniu pracy zyskuje się przejrzystość w kwestii wysokości przychodów i kwoty odprowadzanego podatku. Dzięki raportom miesięcznym bardzo szybko powstaje bilans uzyskiwanych zysków i ponoszonych kosztów przez cały rok. Pozwala to na systematyczny „wgląd” w rachunki.

Stomatolog, który wręcza pacjentowi paragon fiskalny jako dowód potwierdzający wykonanie usługi, prezentuje uczciwą obywatelską postawę, zyskując w ten sposób zaufanie i szacunek. Skoro bowiem dentysta jest uczciwy wobec Skarbu Państwa i konkurencji na rynku usług stomatologicznych, pacjent również może spodziewać się z jego strony uczciwej postawy wobec niego.

A w związku z tym, że „uczciwość popłaca”, ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa 2015-2016, zainicjowana przez Ministerstwo Finansów. Jej celem jest właśnie między innymi wynagradzanie uczciwych przedsiębiorców, którzy wydają paragony i ich klientów, którzy upominają się o paragon, gdy ten nie zostanie wydany.

Klika prostych zasad

Loteria będzie trwać przez cały rok, od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Każdego miesiąca organizowane będą kolejne losowania wartościowych nagród. Należą do nich samochód Opel Astra, notebooki Lenovo ThinkPad i tablety iPad Air 2. Dodatkowo raz na kwartał w specjalnym losowaniu będzie można wygrać samochód Opel Insignia. Stomatolog, który wystawił zwycięski paragon, otrzyma tablet.

Wystarczy, że pacjent zarejestruje otrzymany od lekarza paragon fiskalny na stronie loterii i tym samym przystąpi do udziału w losowaniu.

Pacjent powinien zwrócić uwagę, czy otrzymany paragon zawiera m.in.: oznaczenie „paragon fiskalny”, NIP podatnika, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługę oraz jego adres, nazwę usługi, numer unikatowy kasy oraz logo fiskalne.

Później pozostaje już tylko trzymać kciuki i czekać na szczęśliwe losowanie!

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA