Koronawirus
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNaczelna Rada Lekarska komunikuje w Narodowym Funduszu Zdrowia sprawę wygasających uprawnień dzieci do leczenia ortodontycznego związanego z zaopatrzeniem aparatem ortodontycznym.

Naczelna Rada Lekarska zwraca się z wnioskiem o wsparcie działań samorządu lekarskiego i podjęcie próby wyjaśnienia sytuacji dzieci, które znajdowały się lub znajdują na listach oczekujących na leczenie z wykonaniem aparatu ortodontycznego, a które właśnie ukończyły, lub w najbliższym czasie ukończą 12. rok życia. Sytuacja skomplikowała się przez pandemię koronawirusa.
„Lekarze ortodonci obawiają się, że wykonane aparaty ortodontyczne, sprawozdane do NFZ w okresie obowiązywania Zaleceń mogą spotkać się z odmową refundacji. W tym wypadku podjęte przez samorząd lekarski działania służące wyjaśnieniu sytuacji powinny zostać skwitowane prostą odpowiedzią Narodowego Funduszu Zdrowia. Tymczasem mija 11 dni od wysłania pisma w tej sprawie. Brak odpowiedzi NFZ trzeba traktować jako próbę przerzucenia na barki świadczeniodawców z zakresu leczenia ortodontycznego odpowiedzialności albo za brak zapłaty za przeprowadzone leczenie (w przypadku oddania tych aparatów) albo za wygaśnięcie uprawnień tych będących już w leczeniu dzieci, które w kwietniu i maju kończą dwunasty rok życia i które na realizację swego uprawnienia oczekiwały wcześniej w kolejce. Sytuacja taka jest niedopuszczalna z każdego punktu widzenia” – pisze profesor Andrzej Matyja.