Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

1 lipca 2022 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Na podstawie tej ustawy większość pracowników medycznych otrzymała podwyżki. A co z pracownikami nie medycznymi? Oni też powinni otrzymać podwyżki, najpóźniej od 1 stycznia 2023 r.

Podwyżki dla personelu niemedycznego

Niestety w kwestii pracowników niemedycznych ustawa jest bardzo nieprecyzyjna. O ile w przypadku zawodów medycznych mamy jasno określone minimalne wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodowych, o tyle w przypadku zawodów nie medycznych takich wskazań nie ma. W ustawie jest tylko zapis wiążący wzrost wynagrodzeń pracowników niemedycznych ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie w ustalonym okresie.

Treść stosownego artykułu ustawy:

Art. 5. W porozumieniu albo zarządzeniu określa się również zasady podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego, tak aby wynagrodzenie to:
1) odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu;
2) uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy;
3) uwzględniało wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

Nieprecyzyjne przepisy

Czyli kierownik placówki teoretycznie powinien policzyć o ile po wprowadzeniu ustawy średnio wzrosły pensje pracowników medycznych i mniej więcej o taki procent podnieść wynagrodzenie pracowników niemedycznych. Ustawa sama w sobie precyzowała jedynie wynagrodzenie najniższe. Ono w zależności od grupy zawodowej wzrosło od 17 do 41 proc., czyli średnio o 29 proc.

Personel niemedyczny to m.in. informatycy, księgowe, statystycy, pracownicy kadr, zaopatrzeniowcy, konserwatorzy sprzętu i referenci itp.

Reasumując: pracownicy niemedyczni powinni otrzymać podwyżki, ale ustawa nie precyzuje zasad ich przyznawania oraz terminu wypłaty. Jedynie w art. 4 pkt. 3 nowelizacji mamy informację, że:

Strony umowy o pracę, o której mowa w art. 5a ustawy zmienianej w art. 1, dostosują umowy o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymogów określonych w tym przepisie, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Czyli wszystkie umowy z pracownikami niemedycznymi powinny być dostosowane od 1 stycznia 2023 r.

Dowiedz się więcej - Podwyżki dla personelu niemedycznego - Nowy Gabinet Stomatologiczny.

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA