Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPrezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie rozmów w sprawie finansowania i organizacji udzielania gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Wszelkie dane oraz fakt pogarszającej się sytuacji epidemicznej wskazują na problem w zapewnieniu bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, który zdominuje opiekę zdrowotną przez kilka lub kilkanaście miesięcy.

Powyższe będzie miało niewątpliwie wpływ na zdolność utrzymania przez świadczeniodawców liczby przyjmowanych pacjentów, nawet na obecnym poziomie. Wskazane wyżej okoliczności powodują, że należy podjąć pilną, strategiczną decyzję wobec niemal wszystkich placówek opieki zdrowotnej, szczególnie tam gdzie udzielanie świadczeń jest niemożliwe, lub gdzie niezależnie jak bardzo wydłuży się okres rozliczeniowy, niemożliwe jest nadrobienie niedowykonań z powodu: charakteru świadczeń lub braku przypisania do danego zakresu możliwości udzielenia teleporady, oraz charakteru samej jednostki rozliczeniowej (np. osobodzień). - czytamy w oświadczeniu. Zwrócić należy uwagę, że kontrakty z NFZ cechuje niska rentowność i wszelkie odchylenia od poziomu wykonań rzutują z całą bezwzględnością na płynność finansową placówki medycznej. Jakiekolwiek zmiany w samym ich funkcjonowaniu, czy poziomie zatrudnienia są najczęściej niemożliwe z uwagi m.in. na zobowiązania utrzymania miejsc pracy zawarte w umowach o środki pomocowe otrzymane w ramach dotychczasowych Tarcz Antykryzysowych. Nadto podkreślenia wymaga, że w obecnej sytuacji redukcja liczby zatrudnionego personelu medycznego nie jest działaniem rekomendowanym przez samorząd lekarski.