Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekatrzy denystówZgodnie z unijnymi przepisami, separatory amalgamatu będzie musiał posiadać  od 1 stycznia 2019 roku każdy lekarz dentysta. Wiceprezes NRL Andrzej Cisło skierował do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka pismo, w którym zwrócił się z prośbą o podjęcie pilnych rozmów ze środowiskiem lekarskim.


Chodzi o to, że w sferze przepisów, jak i rozwiązań praktycznych istnieją niejasności. Wiceprezes Cisło zadał następujące pytania: czy na kanwie obowiązujących przepisów prawa urzędy marszałkowskie mogą wydawać zezwolenia na utylizację odpadów amalgamatu stomatologicznego dozwalających zastosowanie metody spalania jako sposobu utylizacji tego rodzaju odpadu? Czy istnieje przepis lub wewnętrzna procedura obligująca urzędy marszałkowskie do publikowania na swoich stronach internetowych lub dziennikach urzędowych wykazu firm posiadających zezwolenia na: zbieranie odpadów, utylizację odpadów, utylizację lub recykling odpadów zawierających rtęć? Więcej o separatorach amalgamatu napisaliśmy w numerze 6/2018 Nowego Gabinetu Stomatologicznego.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA