Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Czy nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może przynieść poprawę w kwestii kontroli gabinetów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o to, aby lekarze byli informowani o kontroli dużo wcześniej niż obecnie. Teraz taką informację dostają tuż przed samą wizytą pracownika NFZ.

Kontroler Funduszu nie będzie miał już obowiązku informować wcześniej o planowanej  kontroli. W planach nowelizacji to lekarz ma udać się do kontrolera ze wszystkimi dokumentami. NFZ chce też uzyskać większą kontrolę nad prywatnymi gabinetami, dlatego Ministerstwo dąży do tego, aby przepisy o swobodzie działalności gospodarczej nie dotyczyły prywatnych gabinetów. Kontrola NFZ będzie również mogła być przeprowadzona, gdy na terenie placówek będą odbywać się inne kontrole.