Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Warto wiedzieć, że pacjent ma prawo do reklamacji źle wykonanej usługi dentystycznej – np. wypełnienia czy wykonania uzupełnienia protetycznego. Maksymalny termin zgłoszenia źle wykonanego zabiegu wynosi 12 miesięcy.

Pacjent ma prawo wyznaczenia dentyście terminu usunięcia wady zabiegu. Wykonanie usługi stomatologicznej odbywa się na podstawie zawieranej najczęściej ustnej umowy o dzieło lub podobnej do umowy o dzieło. Zgodnie z art. 627 Kodeksu Cywilnego jedna strona umowy wykonuje dzieło (w tym przypadku zabieg), a druga płaci za usługę wynagrodzenie. Umowa o dzieło szczególnie broni osobę, która ucierpiała niewłaściwym świadczeniu usług – tutaj: medycznych.

Jeśli wady można usunąć, wtedy pacjent ma prawo zgłosić takie żądanie wraz z terminem skutecznego naprawienia problemu. Jeśli wad nie da się usunąć wtedy zamawiający może odstąpić od umowy – jeśli wady są naprawdę istotne. Jeśli jest to kwestia wad nieistotnych zamawiający ma możliwość żądania obniżenia wynagrodzenia – proporcjonalnie do sytuacji. Podobnie sprawa się ma, jeśli lekarz nie zdoła usunąć wad w terminie, który wyznaczył zamawiający – reguluje to art. 637 § 2 K.c. Warto nadmienić, że przy wykonaniu protezy dentystycznej powinno się nie tylko wziąć pod uwagę samo jej wykonanie, ale również wykonanie odcisków i pomiarów, zamówienie protezy oraz jej dopasowanie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA