Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

ImageNZOZ-y mogą korzystać ze zwolnienia, z którego od dawna korzystają zakłady publiczne – tak postanowił Sąd Administracyjny w Łodzi. Wyrok dotyczy wszystkich prywatnych szpitali i przychodni działających jako NZOZ-y. Wyrok został wydany 3 marca 2010 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może być samodzielnym podatnikiem CIT, jeśli będzie działał jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. To zastrzeżenie jest bardzo ważne.

Bo NZOZ może działać jako: spółdzielnia, oddział osoby prawnej, spółka partnerska, czy właśnie jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Jeśli zachodzi ta ostatnia okoliczność to wydatki na ochronę zdrowia pozostaną nie opodatkowane. I nie istotne jest kto i w jakiej formie jest właścicielem NZOZ-u. Bo NZOZ może być odrębnym od spółki kapitałowej (właściciela) podatnikiem CIT i w związku z tym, korzystać ze zwolnienia z CIT. Jednak zwolnienie to dotyczy tylko części, w której NZOZ przeznacza swoje dochody na ochronę zdrowia.

Zdaniem sądu jeśli NZOZ prowadzi odrębną od spółki założycielskiej: gospodarkę finansową, ma też odrębny majątek lub przedmiot działania, a także sam ponosi odpowiedzialność NZOZ za szkody wyrządzone pacjentom, są  to wystarczające powody aby uznać taki zakład za podatnika odrębnego od jej organu założycielskiego.

Zatem, NZOZ może być samodzielnym podatnikiem CIT, jeśli będzie działał jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Dzięki temu jego wydatki na ochronę zdrowia pozostaną nie opodatkowane.

To bardzo dobra wiadomość dla właścicieli NZOZ-ów.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA