Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Za niezgodne z artykułem 51 konstytucji uznał Rzecznik Praw Obywatelskich obowiązek kopiowania dokumentów pacjentów, jakim obciążono lekarzy w Mazursko-Warmińskim Centrum Onkologii w Olsztynie w celu potwierdzenia informacji, że pacjent ma prawo do leczenia finansowanego przez NFZ.

 

 

ZOZ MSW w Warmińsko-Mazurskim chciał uzyskać informację ujawniające dochody pacjentów. Stąd pomysł kserowania druków ZUS RMUA, a także wyciągów bankowych. Wszystko uzasadnione było koniecznością upewnienia się, czy pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne. Oprócz tego lekarz miał obowiązek poświadczyć kopię za zgodność z oryginałem i własnoręcznie się pod tym podpisać. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk, po konsultacjach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych uznał, że nie ma podstaw prawnych do takiego postępowania.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA