Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Jeśli pacjent, który dostał kserokopię dokumentacji medycznej zażyczy sobie odpisu dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia – musimy mu ją wydać. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r. pacjent ma prawo nie tylko do wglądu do dokumentacji medycznej w siedzibie podmiotu (art. 27 ustawy, ust.1), ale również otrzymania kopii, wyciągów oraz odpisów dokumentacji (ust.2 tego samego artykułu).

Jeżeli uprawniony organ (np. sąd) lub podmiot (np. pacjent) zażąda udostępnienia oryginałów dokumentacji, placówka ma obowiązek wydania oryginałów za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Zatem nawet, jeśli pacjent otrzymał ksero dokumentacji, ma prawo ustawowe żądania wydania odpisu dokumentacji.

Na szczęście nie musimy ponosić kosztów. Zgodnie z art. 28 ustawy za udostępnienie dokumentacji medycznej wydający dokumenty, czyli przychodnia może pobierać opłatę. która jest ustalana przez podmiot. Zakres maksymalnej kwoty określa ustawa i wynosi ona odpowiednio:

• dla wyciągów i odpisów - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (7 zł za stronę).

• dla kopii - 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia (0,7 zł za stronę). Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wyniosło 3 496,82 zł.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA