NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPełniący do tej pory obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzej Niedzielski został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Centrali NFZ i tym samym objął stanowisko prezesa Funduszu. Andrzej Niedzielski jest ekonomistą, specjalizuje się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym.

Pracował w polskich instytucjach rządowych oraz jako pracownik naukowy. W latach 2002–2007 pełnił funkcję doradcy ekonomicznego w Najwyższej Izbie Kontroli. Koordynacją systemu kontroli zarządczej, benchmarkingiem wewnętrznych zasobów i kosztów oraz nadzorem nad projektami finansowanymi ze środków UE zajmował się w Departamencie Finansów Zakładu i Departamentu Kontrolingu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W 2018 roku został powołany na stanowisko zastępcy prezesa NFZ ds. operacyjnych.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA