NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPostępowanie konkursowe na leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia periodontologii na obszarze województwa wielkopolskiego zostało unieważnione przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Fundusz powołuje się na jeden z punktów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wskazuje on, że postępowanie można unieważnić jeśli nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie go lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Brak ofert, nie spełnianie wymaganych warunków przez żadną z nich lub przypadek, gdy kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa tą, którą Fundusz przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu – to inne powody uprawniające Fundusz do unieważnienia postępowania.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA