NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Kontrolerzy NFZ żądają od kierowników kontrolowanych placówek natychmiastowego wydania oryginałów dokumentacji medycznej dotyczącej analizowanych świadczeń. Co gorsza, nie pozwalają na zrobienie kopii wydawanej dokumentacji.

Skarga na inspektorów Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęła już do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Przepisy wskazują, że lekarz może wydać oryginał dokumentacji medycznej, ale powinien pozostawić w swojej placówce kopię lub pełny opis w przypadku wydania oryginału takich dokumentów. Gdyby osoba biorca oryginał zgubiła go – nie ponosi żadnych konsekwencji. Natomiast, gdy lekarz wyda oryginał, który zostanie zgubiony, a nie zrobi kopi zostanie pociągnięty do odpowiedzialności tak jakby to on odpowiadał za zgubienie dokumentacji.
Jak się jednak okazuje, kontrolerzy NFZ nie dają lekarzowi możliwości zrobienia kopi. Powoduje to, że świadczeniodawca i pacjent przestają mieć wgląd do historii leczenia. Pojawiają się również wątpliwości, co do składu zespołu kontrolerów. Zarzuca się, że w wielu wypadkach w komisjach znajdują się osoby nie posiadający odpowiednich kompetencji. Wpływa to na to, że takie kontrole są obarczone dużym ryzykiem i brakiem pod wątpliwość poddawana jest rzetelność wyników.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA