NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówLekarze dentyści od początku przyszłego roku będą mogli pobierać zakresy numerów recept tylko za pośrednictwem Portalu Personelu Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie będą już ważne umowy upoważniające do wystawiania recept podlegających refundacji. Rejestracja na portalu jest bardzo prosta, wystarczy wypełnić wniosek na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wydrukować i wysłać go pocztą do Oddziału.  

 

Lekarze dentyści, którzy taki dostęp już posiadają, nie muszą dokonywać żadnych zmian. Jeśli takiej rejestracji nie dokona się do końca grudnia 2016 roku, wtedy będzie trzeb osobiście złożyć taki wniosek z prośbą o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept. Będzie trzeba również dostarczyć komplet dokumentów.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA