NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Załącznik nr 7. zawiera propozycję wyboru kryteriów ofert w poszczególnych rodzajach leczenia stomatologicznego. Nowe wymogi są bardzo rygorystyczne. Preferują duże podmioty lecznicze. Co z małymi jednostanowiskowymi gabinetami? Czy zdążą na czas zakupić wymagane oprogramowanie, sprzęty. 

 

Projekt rozporządzenia przewiduje, że gabinet, który otrzyma kontrakt z NFZ-em będzie musiał wypełnić szereg obostrzeń. Niektóre z nich przekreślają możliwość współpracy małych gabinetów z Funduszem. W projekcie jako warunki oceniane w trakcie postępowania konkursowego wskazano między innymi:

- przy ubieganiu się o umowę w zakresie leczenia ogólnostomatologicznego (pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzieży) posiadanie umowy na leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym,

- przy ubieganiu się o umowę w zakresie leczenia ogólnostomatologicznego (pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzieży) posiadanie umowy na leczenie stomatologiczne w zakresie leczenia protetycznego,

- współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

- wykonanie odpowiedniej ilości procedur medycznych w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu ofert,

- leczenie pacjentów w zakresie określonych rozpoznań,

- prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej,

- wykonywanie umowy bez podwykonawcy,

- prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w danym zakresie, objętym postępowaniem konkursowym,

- ciągłość udzielania świadczeń (liczona nawet do 10 lat wstecz).

Dodatkowo Projekt Rozporządzenie przewiduje punkty ujemne w przypadku niespełnienia określonych wymagań dotychczasowych przepisów.

Oznacza to, że dodatkowe punkty, będa przyznawane jeśli gabinet ma obok pracownie protetyczną, radiologiczną, prowadzi dokumentacje w formie elektronicznej. 

Załącznik do projektu znajduje się tutaj 

 

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA