Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówJaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą przyjąć lekarze i lekarze dentyści, którzy na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne złożą wniosek o opodatkowanie dochodów ze swojej działalności w formie karty podatkowej, a naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję odmowną?

Z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii zwrócił się prezes NRL prof. Andrzej Matyja do Ministra Finansów. Ministerstwo Finansów wskazało, że jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak przesłanek do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. Wówczas podatnik jest obowiązany płacić: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo podatek dochodowy na ogólnych zasadach. - Pod pojęciem „podatek dochodowy na zasadach ogólnych” należy rozumieć podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczenia podatku, o której mowa w art. 26 ustawy PIT (tj. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) i skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy PIT – wyjaśnia Ministerstwo Finansów Nie ma zatem – zdaniem Ministerstwa Finansów – opodatkowania według jednolitej 19% skali podatkowej, o której mowa w art. 30c ustawy PIT. Wobec tego trzeba przyjąć, że lekarze i lekarze dentyści, którzy otrzymali decyzję odmowną w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej, nie mają możliwość wyboru formy rozliczenia się w postaci podatku liniowego, o którym mowa w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od dochodu osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA