Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówSenacka komisja zdrowia przyjęła do projektu ustawy poprawki m.in. podnoszące wskaźniki wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych. Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski przekonywał, że ustawa jest korzystna dla pracowników sektora ochrony zdrowia i jest neutralna dla pracodawców.

Ustawa ta podwyższa od 1 lipca wszystkie wskaźniki najniższego wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia. Dotyczy to zarówno pracowników medycznych i niemedycznych. Przedstawiciele samorządu lekarskiego i samorządu pielęgniarek i położnych jak również senatorowie opozycji krytykowali zapisy ustawy. Zwracali uwagę, że propozycja rządu przewiduje zbyt niskie wskaźniki, które spowodują pogłębienie kryzysu kadrowego w sektorze ochronie zdrowia w Polsce. Poprawki do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach proponujące wzrost współczynników zostały wypracowane w gronie przewodniczących Związków Zawodowych zrzeszonych w Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych i prezesów wszystkich samorządów zawodów medycznych. - Przewidują one m.in. że wynagrodzenie lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, będzie miało współczynnik 1,7 średniej krajowej; wynagrodzenie lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny - współczynnik 1,4 średniej krajowej, wynagrodzenie lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji - współczynnik 1,2 średniej krajowej, wynagrodzenie lekarza stażysty, współczynnik 1 średniej krajowej – czytamy na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.