Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Naczelna Rada Lekarska wielokrotnie apelowała do Ministerstwa Zdrowia o pomoc dla dentystów prowadzących szkolne gabinety dentystyczne. Gabinety ze względu na stan epidemii nie mają szans na funkcjonowanie. Z resortu zdrowia nadeszła odpowiedź.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystów- Świadczeniodawcy, którzy przedłużyli okres rozliczeniowy określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończący się w 2020 r., w okresie styczeń - marzec 2021 r., będą mogli ubiegać się o zaliczkę - maksymalnie 70% kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na dany miesiąc. Wskazana wysokość proponowanej zaliczki odpowiada poziomowi kosztów stałych, ponoszonych przez świadczeniodawców w sytuacji nieudzielania świadczeń - czytamy w piśmie z Ministerstwa Zdrowia. Resort poinformował również, że kolejne propozycje rozwiązań wskazanej powyżej kwestii zostaną przedstawione w II kwartale br.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA