Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNaczelna Rada Lekarska poinformowała, kto może ubiegać się o stypendia. Ich celem - jak informuje NRL - jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku, lub udział w kursach i warsztatach, celem dokształcenia zawodowego.

Ze stypendium mogą skorzystać lekarze i lekarze dentyści , którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia. Przyznawane są w kwocie nie wyższej niż 10 tys. zł. Mogą być wykorzystane na udział we wskazanej formie doskonalenia zawodowego, w tym opłatę za udział, zakwaterowania, dojazdu, ekwiwalentu żywieniowego.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA