Finanse
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówLekarze dentyści ze Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej mogą liczyć na becikowe w wysokości 1000 złotych. Uchwałę w tej sprawie podjęła Okręgowa Rada Lekarska Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.

Warunek jest jeden – lekarz lub lekarz dentysta muszą być członkami Izby. Zasiłek jest wypłacany na wniosek uprawnionego lekarza, niezalegającego w opłatach z tytułu składek członkowskich oraz którego przynależność do Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej wynosi minimum 12 miesięcy. W sytuacji, gdy oboje rodziców są członkami Izby, świadczenie będzie wypłacane jednorazowo.